Okolo nutriční poradny obloukem…

Důvody, proč se lidé vyhýbají nutričním poradnám, jsou různé.

V první řadě to mnoho lidí nepovažuje za nutné. Nechápou, proč by si měli nechat radit ohledně jídla. A ještě za to platit! Vždyť jídlu každý rozumí…ale je tomu skutečně tak?

Bohužel dnešní nabídka potravin zcela neodpovídá trendu správné výživy. V současné době je třeba, aby byl spotřebitel v problematice vzdělaný a poučený, aby si uměl vybrat to pravé. Běžný člověk se nyní dostává do změti nadbytku potravin, různých a často se rozcházejících informací a přesvědčujících reklam na nevhodné zboží. Hledání toho správného se dopátrává jen těžko. Právě zde se objevuje prostor pro návštěvu nutričního terapeuta, který dokáže objasnit vznikající nejasnosti.

Velmi důležité je uvědomit si, že stravou by se měl zabývat nejen nemocný člověk, který už řeší nějaký problém a něco “nemůže”. Složení jídelníčku by si měl hlídat úplně každý. Preventivně. Dostáváme se totiž do situace, kdy se nemůžeme spoléhat, že cokoli a v jakémkoli množství sníme, bude v pořádku. Vzhledem k současnému trendu a životnímu stylu si musíme vybírat takové potraviny, které nám umožní prožít dlouhý a šťastný život bez zbytečných zdravotních komplikací. Není účinnější léčby nežli prevence.

Jako druhý důvod, proč lidé nenavštíví nutriční poradnu, vidím strach. Strach z neznámého. Strach z odsuzování za chyby. Strach z ponížení. Strach z nucení do různých preparátů. Strach z nucené změny. Strach, že už nikdy v životě si na jídle nepochutná. Strach, strach, strach….v mnoha podobách.

Pojďme se zbavit alespoň jednoho strachu – strachu z neznáma. Následující text nastíní, jak nutriční terapie pod vedením registrované nutriční terapeutky vypadá.

Na první konzultaci proběhne seznámení terapeuta s klientem. Tento krok je velmi důležitý, jelikož musí vzniknout vzájemná důvěra a porozumění. Prvním rozhovorem si objasníme, co od sebe očekáváme, čeho je možné a jakou cestou dosáhnout. Jako pracovní nástroj zde slouží anamnéza (zjištění osobních údajů, zdravotního a sociálního stavu a stravovacích zvyklostí). Na konci proběhne analýza složení těla. Klient si s sebou odnáší první domácí úkol – bude si zapisovat vše, co v následujícím týdnu sní a vypije.

V ideálním případě se vyplněný záznam stravy k nutričnímu terapeutovi dostane ještě před druhou schůzkou. Terapeut je tak schopen vše připravit a na druhé schůzce mluvit o konkrétních věcech.

Na druhé konzultaci dochází ke společnému vyhodnocení záznamu stravy. Dle domluvených pravidel následuje předání nutričního plánu, případně vypracovaného individuálního jídelníčku apod. Vše je vytvářeno na míru pro daného klienta, proto je první schůzka, ač to tak nemusí vypadat, velmi důležitá. Lidé se často domnívají, že změna proběhne okamžitě. Kvalitní nutriční terapie však pracuje postupně, učí klienta, jak dosáhnout změny nenásilně, ale hlavně trvale. Pocity, že po prvních sezeních jste se stále nic nedozvěděli a nic se s vámi neděje, nejsou oprávněné. Kvalitní anamnéza a popsání stávajícího stavu vede ke kvalitnějším výsledkům.

Počet konzultací a jejich frekvence závisí na řešené situaci. Při hubnutí je vhodné zpočátku pravidelné setkávání v intervalu 2-4 týdnů. Jedná se o to, aby bylo vše podchyceno a klient získal nejen důležité informace, ale měl i motivaci a zpětnou vazbu ke svému konání. Celá terapie postupuje dle potřeb klienta. Terapeut nepředstavuje diktátora, ale trpělivého a empatického rádce na cestě k vytčenému (a hlavně reálnému) cíli. 

Jako třetí a pro tento článek poslední důvod toho, že lidé nevyhledávají pomoc nutričního terapeuta, vidím širokou škálu a především rozdílnou kvalitu v nabídce služeb. Jak již bylo uvedeno v minulém článku, lidé se v poradnách mohou setkat s nutričními terapeuty či výživovými poradci. Je pravda, že každý člověk je originál a každému vyhovuje trošku něco jiného. Z toho hlediska je nabídka rozdílných služeb (přístupů ke klientovi) v pořádku. Někdy však poradna překračuje své pravomoce a může svému klientovi nevhodnou terapií dokonce ublížit. Ve chvíli, kdy klient osobně či z doslechu získá negativní zkušenost, jeho důvěra v nutriční terapii jako takovou rapidně klesá.

V závěru dnešního článku mám pro vás jednu radu.

Nemyslete si, že se zrovna vás správná výživa netýká. V dnešní době víc než kdy jindy je nutné se nad výběrem potravin zamýšlet. Pokud už jste nalomeni k návštěvě nutriční poradny, neostýchejte se a jděte do toho. Jde o vaše zdraví!  Na první návštěvě se informujte, co vás čeká a předem si domluvte pravidla terapie. Správný nutriční terapeut své postupy netají a nezamlouvá. Předejdete tak zbytečnému zklamání či přehnaným očekáváním a pomůžete terapeutovi zacílit svou terapii přímo vám na míru.